Připojení k internetu na technologii 5GHz AC AirMAX sdílené tarify

Tarify jsou sdíleny všemi klienty na sektorové anténě vysílače, kde je klient připojen. Rychlost připojení klienta závisí na počtu připojených klientů, kteří momentálně využívají internetové připojení, které se dle nastavení vysílače rozdělí mezi aktivní klienty. Instalační poplatek je závislý na použitém zařízení, cena přijímacích zařízení.

Tarif 5GHz AC Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Wifi 50 50/10 Mbit 25/5 Mbit 450 Kč  
Wifi 100 100/20 Mbit 50/10 Mbit 850 Kč  

Instalační poplatek za zřízení internetového připojení v 5GHz AC.

Daný poplatek obsahuje zařízení, kabeláž, doplňky,

dle potřeby a rozsahu instalace u zákazníka.

1800-4000 Kč  

Tarify lze aktivovat pouze na vysílačích umožnující technologii AirMAX AC. O možnosti připojení nás prosím kontaktujte.

Připojení k internetu na technologii 60GHz sdílené tarify

Daná technologie umožňuje poskytovat vysokou rychlost klienta, která závisí na vzdálenosti od vysílače dané technologie. Tato vzdálenost je maximálně 300m od vysílače dané technologie. V současné době je daná technologie pouze na vybraných vysílačích a postupně se bude rozšiřovat.

Tarif 60GHz Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Wifi60 400 100/50 Mbit 50/25 Mbit 450 Kč  
Wifi60 500 100/100 Mbit 50/50 Mbit 550 Kč  

Instalační poplatek za zřízení internetového připojení v 60GHz.

Daný poplatek obsahuje zařízení, kabeláž, doplňky,

dle potřeby a rozsahu instalace u zákazníka.

2100-4000 Kč  

 

Tarify lze aktivovat pouze na vysílačích umožnující technologii 60GHZ. O možnosti připojení nás prosím kontaktujte.

Připojení k internetu na technologii 5GHz sdílené tarify

Daný tarif, je sdílený pro všechny klienty na daném sektoru vysílače Našeho přistupového bodu, kde jsou daní klienti připojeni. Rychlost připojení daného klienta závisí na tom, kolik je aktuálně připojených klientů, kteří momentálně využívají internetové připojení a to se dle nastavení vysílače rozdělí mezi aktivní klienty, dle daných tarifů. Instalační poplatek je závislý na použitém zařízení, cena přijímacích zařízení.

Tarif 5GHz Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Tarif Standard 20/3 Mbit 10/1,5 Mbit 350 Kč  
Tarif Maxi 25/5 Mbit 13/2,5 Mbit 450 Kč  
Tarif Profi 30/7 Mbit 15/3,5 Mbit 550 Kč  

Připojení k internetu na technologii 5GHz vyhrazené tarify (Instalace se již neprování)

Daný tarif, je vyhrazený pro všechny klienty na daném vysílacím bodu, kde jsou daní klienti připojeni. Maximální rychlost udává rychlost stahování při optimálních podmínkách a neměla by klesnou pod minimální hranici.

Tarif 5GHz Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Tarif_5_8 8/2 Mbit 4/1 Mbit 350 Kč  
Tarif_5_10 10/2,5 Mbit 5/1,2 Mbit 450 Kč  
Tarif_5_12 12/3 Mbit 6/1,5 Mbit 550 Kč  
Tarif_5_14 14/3,5 Mbit 7/1,8 Mbit 750 Kč  
Tarif_5_16 16/4 Mbit 8/2 Mbit 850 Kč  

Připojení k internetu bytové a panelové domy na optické technologii

Tento tarif je pouze na vybraných demech. O možnosti připojení nás prosím kontaktujte.

Na budově je namontováno zařízení, které je majetkem společnosti XLNET s.r.o. a každý klient je připojen zvlášť kabelem přímo do bytu. Takto připojení klienti mají každý svoji sdílenou rychlost připojení k internetu a navzájem se neovlivňují.

Panelové
domy
Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Kabel 300 100/100 Mbit 50/50 Mbit 350 Kč  
Kabel 400 200/200 Mbit 100/100 Mbit 450 Kč  
Kabel 500 300/300 Mbit 150/150 Mbit 550 Kč  

Připojení k internetu panelových domů

Na takovém panelovém domě je namontováno zařízení, které je majetkem společnosti XLNET s.r.o. a každý klient je připojen zvlášť kabelem přímo do bytu. Takto připojení klienti mají každý svoji sdílenou rychlost připojení k internetu a navzájem se neovlivňují.

Panelové
domy
Maximální rychlost
Stahování/Vkládání
Inzerovaná rychlost
Stahování/Vkládání
Cena služby
za měsíc (s DPH)
 
Pan_30 30/5 Mbit 15/3 Mbit 350 Kč  
Pan_40 40/10 Mbit 20/5 Mbit 450 Kč  
Pan_50 50/15 Mbit 25/8 Mbit 550 Kč  


Doplňkové služby

Typ služby Cena (s DPH)
Veřejná IP adresa 50 Kč

Ceník přijímacích zařízení 

TTechnologie 5GHz AC AirMAX Cena (s DPH)
Ubiquiti LBE-5AC 1800 Kč
Ubiquiti PowerBeam 5AC

3000 Kč

Technologie 60GHz  
MikroTik RBCube-60ad 2100 
MikroTik CubeG-5ac60ad 3000 

Ceník servisních prací

Typ zásahu Cena (s DPH)
Oprávněná reklamace 0 Kč
Neoprávněná reklamace 500 Kč

Ceník administrativních poplatků

Úkon Cena (s DPH)
Přerušení služby na žádost klienta 0 Kč
Znovuzapojení služby na žádost klienta 500 Kč
Znovuzapojení služby po uhrazení dlužné částky 500 Kč
Zvýšení tarifu na žádost klienta 0 Kč
Snížení tarifu na žádost klienta 500 Kč
Demontáž zařízení pro příjem internetu 500 Kč

 

Údaje o rychlostech služby mají následující význam a řídí se všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9:

Podrobné informace o podmínkách a cenách najdete zde:

 

Maximální rychlost – nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání, kterou příslušný poskytovatel služby přístupu

k internetu uvedená ve smlouvě koncovému uživateli pro poskytování dané služby. Maximální rychlost musí být

stanovena s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti, které jsou pro rychlosti stahování a vkládání limitující. Maximální rychlost nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti.

 

Inzerovaná rychlost – je rychlost odpovídající stahování a vkládání dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci. Hodnota Inzerované rychlosti odpovídá 50 % hodnoty rychlosti maximální.

 

Běžně dostupná rychlost – je rychlost odpovídající stahování a vkládání dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované.

 

Minimální rychlost – je nejnižší rychlost stahování nebo vkládání dat, kterou se poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá 30 % hodnoty rychlosti inzerované.